Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży PROMOTOR sp. z o.o. ul. Pułaskiego 23 60-607 Poznań, zwany dalej Administratorem;

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie lub przekazanych w wywiadzie, w tym m.in. w celu przygotowania oferty wyjazdu oraz udzielenia dodatkowych informacji o ofercie.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, Za Pani/Pana zgodą dane osobowe będą także wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych.

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa i/lub zgoda na przetwarzanie danych

 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

 6. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia współpracy.

 

Dane kontaktowe

Biuro Podróży PROMOTOR Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 23
60-607 Poznań
tel. +48 61 867 56 23
www.promotor.pl
biuro@promotor.pl
NIP 779 250 73 03

Czynne:
10.00-17.00 pon-pt
10.00-14.00 w soboty od września do marca

Nr firmowego rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A.
konto nr 06 1090 1362 0000 0001 4293 9468

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń tel. +48 61 867 56 23